top of page
intro-bg.png
intro-bg-bb.png

มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนด้วยพลังสหวิทยาการ จัดขึ้นโดยกระทรวง อว. ผสานพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดงาน

อว.แฟร์ (SCI POWER FOR FUTURE THAILAND) ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความรู้แลประสบการณ์ พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆอันจะนําไปสู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยเราเนรมิตพื้นที่ กว่า 23,000 ตารางเมตร ของศูนย์การประชุมแห่งชาติ-สิริกิตติ์ ให้เป็นดินแดนแห่งสหวิทยาการ เติมเต็มสาระความรู้ อัปเดตเทคโนโลยีสุดลํ้า ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมเต็มพื้นที่ ด้วยแนวคิดในการจัดนิทรรศการผ่าน “กระบวนการเรียนรู้ตลอด
ช่วงชีวิต หรือ Lifelong Learning”

3d-rendering-biorobots-concept.png
about
6.png

เพื่ออนาคตประเทศไทย อันสดใสและยั่งยืน ด้วย 6 โซน
จากหน่วยงานทั้งหมดภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

SCIENCE POWER for FUTURE THAILAND

เริ่มต้นแนวคิดจาก “การเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต”
Lifelong Learning ที่ในช่วงชีวิตเรามีวิทยาศาสตร์อยู่รายรอบตัวเราเสมอ.....

Highlight
Activities

ลุ้นเป็นผู้โชคดี กับกิจกรรมภายในงาน

เพียงมาเยี่ยมชมภายในงาน
ลุ้นรับมอเตอร์ไซค์ EV ทุกวัน วันละ 2 คัน
และรางวัลสูงสุดรถกระบะ EV จํานวน 1 คัน

และของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

ห้ามพลาด!!

SR108.2_0.png
SR108.3_0.png
SR108.1_0.png

LUCKY
DRAW

ACTIVITIES

PARADE.png

MASCOT
PARADE

เพลิดเพลินไปกับขบวนพาเหรดจากเมซี่ และน้องบีบี้ รวมถึง      มาสคอตจากหน่วยงาน ภายใต้กระทรวงฯ ด้วย Big Parade ที่จะพาความสนุก จากด้านในงาน ไปยังด้านหน้า Landmark ในงานทุกวัน

กิจกรรมพิเศษ

สนุกกับโชว์สุดพิเศษที่จะผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนไปตามแต่ละโซน

ไม่ว่าจะเป็นการแสดง Magic Bubble Show, น้องเมซี่กับ
Science Factory, Futuristic show และโชว์อื่นๆ อีกมากมาย

STREET.png

STREET
SHOW

สนุกกับโชว์สุดพิเศษที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามแต่ละโซน ไม่ว่าจะเป็นการแสดง Magic Bubble Show, น้องเมซี่กับ Science Factory, Futuristic show และโชว์อื่นๆ อีกมากมาย

blink2.png
beeby-f.png
mhesi-f.png
blink2.png
พนอๅ.jpg

ESPORT
Competition

เวทีโชว์กึ๋น Startup รุ่นใหม่กับ Startup Thailand National Pitching Stage

สนุกกับโชว์สุดพิเศษ

กิจกรรมบินโดรนเทิดพระเกียรติ จํานวน 500 ตัว
ประกอบแสงสีเสียงบริเวณลานหน้าศูนย์ประชุมสิริกิติ์
ฝั่งสวนเบญจกิติ ในวันที่ 22-23 กค.2567

modern-drone-with-camera-isolated-white.png
partner

LIVE STREAMING

สตรีมมิ่ง

ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย

พร้อมเปิดให้บุคคลทั่วไปร่วมถามตอบปัญหาทางการวิจัย

as.png
bottom of page